เกี่ยวกับเรา

บ้านอัครฟาร์ม@วังน้ำเขียว (ไร่แก่นตะวัน/วังน้ำเขียว)เดิม มีเนื้อที่ทั้งหมด 95 ไร่  โดยได้แบ่งพื้นที่ปลูกแก่นตะวันประมาณ 10 ไร่  ปลูกยาพารา 70 ไร่ ปลูกพืชผักผลไม้เพื่อบริโภคเอง 4 ไร่ ที่เหลือเป็นที่อยู่อาศัย โดยแรกเริ่มเมื่อ 5 ที่แล้ว ได้ปลูกยางพาราและพืชไร่ พืชสวน ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลผลิต  ได้รับคำแนะนำให้ปลูกพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ แก่นตะวัน  ซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์อย่างมากจึงได้เริ่มปลูกเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2555

ซึ่งทางเราได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของพืชชนิดนี้  เหมาะแก่การปลูกเพื่อจำหน่ายและส่งเสริมให้ชาวบ้านได้ปลูกเพื่อเสริมรายได้

Visitors: 94,253